Matematyka, matematyka, matematyka! Gdzie zaczynamy? Większość z nas bardzo boryka się z tym przedmiotem i dla Ciebie też może to nie być łatwe i intuicyjne! Nauka wymaga dużo czasu i wysiłku - czasu, który wszyscy wolelibyśmy spędzić robiąc coś bardziej relaksującego! Może oglądając swój ulubiony serial?

Dlaczego niektórzy z nas zmagają się z nauką matematyki?

 • Matematyka jest zazwyczaj przedmiotem, którego boimy się najbardziej, ponieważ pochłania dużo energii,
 • Wielu z nas ma trudności z rozwiązywaniem zadań z matematyki i łatwo możemy zostać w tyle,
 • W naszych latach szkolnych nasi nauczyciele mają tendencję do zbyt szybkiego przechodzenia do bardziej złożonych tematów,
 • Matematyka to po prostu trudny przedmiot!

W każdym razie przejdźmy do sedna tego trudnego, trudnego tematu i zobaczmy, jak zdobyć najlepszego korepetytora z matematyki w Polsce.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Matematyka
Adrian
5
5 (11 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (13 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (9 oceny)
Karol
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (11 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (13 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (9 oceny)
Karol
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Korepetycje z matematyki w Warszawie

Masz bogaty wybór, jeśli chodzi o korepetycje z matematyki w Warszawie. Aby zobaczyć więcej naszych sugestii, kliknij link do naszego artykułu dotyczącego korepetycji z matematyki w Warszawie, lub wpisz korepetycje matematyka Warszawa w wyszukiwarkę Superprof.

Szkoła Orłów

Prowadzi kursy ósmoklasisty oraz kursy maturalne  przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury w Warszawie oraz online na platformie Discord. Udzielają zajęć między innymi z matematyki.

Prowadzą też zajęcia dodatkowe:

 • programowanie w C++
 • modelowanie i druk 3D

Ich kursy wyróżniają małe grupy do 8 osób, indywidualne podejście do ucznia, wykwalifikowana kadra oraz przyjazna atmosfera.

Zajęcia prowadzą bazując na oficjalnych materiałach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz repetytoriach. Materiał uzupełniają o własne zadania wynikające z doświadczenia w nauczaniu do egzaminów.

W ramach kursów prowadzone są darmowe konsultacje, które odbywają się przed oraz po zajęciach.

EDUN korepetycje

Do EDUN Korepetycje uczniowie przychodzą chętnie gdyż pracują tu bez stresu, indywidualnie lub w małych grupach, w atmosferze zrozumienia i wzajemnego szacunku. Ich wyjątkowo kompetentni, doświadczeni i pełni pasji korepetytorzy umieją wyjaśnić wszystkie zawiłości i bardzo skutecznie wypełnić luki w wiedzy. Uczęszczając na zajęcia w EDUN Korepetycje Warszawa Ursynów można pozbyć się zaległości, lepiej się przygotować do sprawdzianu czy egzaminu z każdego przedmiotu.

Jedno jest pewne – wspólny wysiłek zmotywowanych uczniów i wysokiej klasy pedagogów owocuje szybkimi postępami w nauce i nieuniknioną poprawą ocen w szkole. EDUN Korepetycje jest z tego znane. EDUN Korepetycje jest z tego dumne. Oferujemy:

 • kursy: maturalne, ósmoklasisty,
 • korepetycje przez cały rok szkolny.

Lekcje w EDUN Korepetycje są zgodne z nową podstawą programową.

długopis leżący na tablecie i obok kalkulator naukowy
Ucz się matematyki z korepetytorem w Krakowie. (Źródło: Pixabay)

Nauka matematyki w Krakowie

Kraków to tętniące życiem miasto nauki z dużą pomocą dla początkujących matematyków lub tych, którzy zmagają się z lekcjami matematyki.

Szkoła matematyki EZO

Nauka w tej szkole, to coś więcej niż tylko korepetycje z matematyki, czy fizyki. Przekonasz się, że z nimi nauka matematyki i fizyki może być fascynująca! Odkrywają magiczny świat liczb i cyfr, a fizyka staje się zrozumiała poprzez przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwinąć i aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

 • Matematyka EZO składa się z 8 poziomów nauczania.
 • Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
 • Każda lekcja trwa 60 min
 • Zajęcia oparte są o autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.

Szkoła matematyki Mobius

Szkoła Matematyki Mobius powstała, z wiedzy jak duże znaczenie zyskuje obecnie matematyka, zarówno w nauczaniu jak i w życiu codziennym. O roli matematyki świadczy fakt, że od 2010 roku, stała się ona przedmiotem obowiązkowym na maturze. Obowiązek ten nie jest wymysłem żadnego ministra, czy też kuratora, jest po prostu odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i polskiej gospodarki.

Nadrzędnym celem Szkoły Mobius jest kompleksowe, nowoczesne i skuteczne nauczanie matematyki na wszystkich etapach edukacji.
Ich zajęcia są dostępne dla każdego – od ucznia z problemami w szkole, po osobę która bierze udział w konkursach oraz olimpiadach. Program nauczania dostosowują elastycznie do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, a wybór ten poprzedzany jest wcześniejszą diagnozą kompetencji matematycznych. Dbają o dobry kontakt Rodzic – Szkoła, jako jeden z ważniejszych czynników wpływających na usprawnienie procesu edukacji.

Wszystkie organizowane przez Szkołę Matematyki Mobius kursy matematyczne odbywają się według precyzyjnie opracowanych programów nauczania, które powstały w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniach ministerstwa edukacji narodowej i zostały pozytywnie zaopiniowane przez doradcę metodycznego.

Nauka matematyki w Poznaniu

Poznań ma wiele placówek edukacyjnych, które pomogą Ci w nauce matematyki. Oto przykłady.

Centrum Nauki KUMON

Program matematyki KUMON pomaga dzieciom i młodzieży w każdym wieku i niezależnie od ich zdolności w rozwinięciu umiejętności matematycznych i pasji do liczb.

Do ich uczniów należą zarówno małe dzieci w wieku od dwóch lat, dla których matematyka to całkiem nowy świat, jak i te starsze, które na co dzień uczą się jej w szkole. Na początku przygody z KUMON każde dziecko rozwiązuje tzw. test kwalifikacyjny, podczas którego, pokazuje swoje umiejętności i wiedzę, co pomaga Instruktorowi w znalezieniu odpowiedniego punktu startowego oraz w przygotowaniu planu realizacji programu właściwego dla danego dziecka. Dzięki temu ich arkusze ćwiczeń są przydzielane odpowiednio do poziomu zdolności, niezależnie od wieku i szkolnej klasy, aby każdy uczeń miał szanse osiągnąć postępy w matematyce.

Program KUMON prowadzi krok po kroku od podstaw rozpoznawania liczb po złożone teorie matematyczne. W miarę przerabiania materiału umiejętności ucznia stopniowo rosną.

kolorowe cyfry na niebieskim tle od 1 do 5 w rzędzie i reszta w kupie
W Poznaniu jest wiele miejsc, w których możesz uzupełnić swoją wiedzę z matematyki. (Źródło: Pixabay)

Centrum Korepetycji Level Up

Na korepetycjach w Level Up ponoć nie wkuwa się wzorów, ale nauczą Cię dostrzegania matematyki w otaczającym nas świecie. Otrzymasz rzetelne podstawy przedmiotu, pomogą w ich zrozumieniu i usystematyzowaniu. Z Level Up nadrobisz zaległości z matematyki i poprawisz oceny.

Prowadzą zajęcia, przygotowujące uczniów do kolejnych etapów edukacji:

 • egzaminu ósmoklasisty
 • egzaminu gimnazjalnego
 • egzaminu maturalnego

Na korepetycje i zajęcia dodatkowe zapraszają również młodzież, która chce rozwijać swoją pasję i myśli w przyszłości o studiowaniu przedmiotów ścisłych.

Na pierwszych korepetycjach dziecko pozna swojego nauczyciela i przekaże mu z czym ma największe problemy, a nauczyciel będzie mógł ocenić stan wiedzy ucznia. Dzięki temu zajęcia zostaną indywidualnie dopasowane do potrzeb ucznia! Pierwsze zajęcia są bezpłatne.

Jeśli żadna z tych opcji Ci nie odpowiada wpisz korepetycje matematyka Poznań w wyszukiwarkę Superprof.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Matematyka
Adrian
5
5 (11 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (13 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (9 oceny)
Karol
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (11 oceny)
Adrian
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (13 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Karol
5
5 (9 oceny)
Karol
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Anna
5
5 (8 oceny)
Anna
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Nauka matematyki w Katowicach

Znalezienie idealnej pomocy w nauce dostosowanej do Twoich potrzeb może być trudne, szczególnie w Katowicach, gdzie możesz spotkać różnego rodzaju korepetytorów, usługi korepetycji i centra. Jednak wybór odpowiedniego nauczyciela matematyki do swoich potrzeb nie musi być trudny.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie poszukiwań w Katowicach jest poznanie nauczycieli matematyki według poziomu. Świetnym przykładem jest Fraktal Szkoła Nauk Ścisłych. Mając różne lokalizacje w Polsce, Fraktal Szkoła Nauk Ścisłych może być świetnym rozwiązaniem dla uczniów na poziomie szkoły podstawowej i średniej.

Lekcje matematyki w Lublinie

Lublin oferuje szereg różnorodnych opcji korepetycji, z których możesz skorzystać. Jednym z najlepszych sposobów na znalezienie korepetytora w Lublinie jest poznanie różnych cech korepetytora matematyki, którego szukasz. Lublin i Szkoła matematyki MathRiders to miejsce, w którym dzieci bardzo szybko zgłębiają tajniki nierozumianego do tej pory przedmiotu i świetnie się przy tym bawią. Umożliwiają to specjalnie opracowane metody nauki, które wprawiają dorosłych w zdumienie płynące z faktu, jak szybko i chętnie ich dzieci uczą się nielubianej do tej pory matmy.

Korepetycje z matematyki w Łodzi

Podczas odkrywania wszystkich różnorodnych zasobów matematycznych dostępnych w trybie indywidualnym i online, które ma do zaoferowania Łódź, łatwo można zostać przytłoczonym. Na szczęście niekoniecznie musisz być w Łodzi, aby uczyć się matematyki. Jeśli szukasz większej elastyczności w swoim harmonogramie i budżecie, spróbuj sprawdzić usługi korepetycji matematyki Tutore, którzy mogą uczyć matematyki online!

Pomoc matematyczna w Gdańsku

Gdańsk jest siódmym co do wielkości miastem w Polsce i ma wiele instytucji matematycznych, które zapewniają wsparcie matematyczne dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie umiejętności.

Matematyka w Centrum Edukacji Queen

Ich celem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów liceów ogólnokształcących i techników do egzaminu maturalnego, który, zdany z godnością, gwarantuje indeks wybranej uczelni wyższej. Pragną sprawić, aby świeżo upieczeni, dorośli obywatele nie tylko myśleli o kochaniu, ale również kochali myśleć. Ze swojej strony obiecują dołożyć wszelkich starań, aby ich absolwenci w przyszłości wspominali maturę jako przyjemną formalność, a nie okropne przeżycie.

Królowa nauk potrafi być przystępna i fascynująca. Daj im szansę, a pokochasz matematykę! Nauka w Centrum Edukacyjnym obejmuje rozwiązywanie zadań na poziomie podstawowym i rozszerzonym wraz z arkuszami maturalnymi.

Korepetycje z matematyki w Superprof

Superprof to idealna strona internetowa do nauki matematyki od naszych doświadczonych nauczycieli matematyki. Dzięki naszej międzynarodowej obecności mamy prawie 5000 korepetytorów z matematyki w całej Polsce, w tym w Gdańsku. Dzięki naszym międzynarodowym stronom internetowym możemy pochwalić się tysiącami korepetytorów matematyki, z którymi możesz uczyć się online.
mężczyzna siedzący przy laptopie i robiący notatki w zeszycie
Superprof jest zdecydowanie najlepszą stroną internetową oferującą korepetycje, także z matematyki. (Źródło: Pixabay)

Oferujemy bezpłatną usługę w Polsce, która pomaga korepetytorom i uczniom znaleźć się nawzajem za pośrednictwem bezpiecznej i łatwej w użyciu platformy do nauczania online. Możesz wziąć lekcje matematyki lokalnie, twarzą w twarz lub online, w Polsce lub na świecie!

Superprof ma korepetytorów oferujących naukę z ponad 1000 przedmiotów, w tym oczywiście matematyki!

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym matematykiem, czy bardziej zaawansowanym, Superprof jest właściwym miejscem dla Ciebie, ponieważ nasi korepetytorzy dostosują swoje zajęcia do Twoich potrzeb i wymagań!

Od momentu założenia w sierpniu 2013 r. Superprof stał się wysokiej jakości źródłem informacji w oczach wszystkich, którzy chcą znaleźć korepetytora z matematyki lub rozpocząć działalność korepetycyjną.

Z tych wszystkich powodów już ponad 170 000 uczniów zdecydowało się nam zaufać i brać prywatne lekcje na Superprof!

Wpisz w wyszukiwarkę Superprof np. korepetycje matematyka Lublin i sprawdź sam!

Podsumowując

Wszyscy wiemy, że matematyka nie jest jednym z najłatwiejszych przedmiotów i wielu z nas zdaje się poddawać, zanim nawet spróbuje podążać nowymi drogami. Jednak dzięki całej tej pomocy z matematyki w poszczególnych polskich miastach możesz teraz odnosić sukcesy w matematyce bez stresu.

Niezależnie od tego, czy masz zamiar przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, czy jesteś studentem i chcesz zwiększyć swoje możliwości pracy poprzez uzyskanie uznawanych przez rząd kwalifikacji z matematyki, udział w lekcjach matematyki przyniesie Ci wiele korzyści.

Nie będziesz już musiał obawiać się lekcji matematyki i możesz uzyskać najlepszą pomoc matematyczną w przyjaznym środowisku!

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.