Dostępni najlepsi nauczyciele z: Historia
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (8 oceny)
Bartłomiej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (4 oceny)
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (6 oceny)
Arkadiusz
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzegorz
5
5 (11 oceny)
Grzegorz
zł29
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kacper
5
5 (10 oceny)
Kacper
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Bartłomiej
5
5 (8 oceny)
Bartłomiej
zł50
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (10 oceny)
Arkadiusz
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Mariusz
5
5 (6 oceny)
Mariusz
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Jakub
5
5 (4 oceny)
Jakub
zł25
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Arkadiusz
5
5 (6 oceny)
Arkadiusz
zł35
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Maciej
Maciej
zł45
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Korzyści z nauki historii

Jak możesz sobie wyobrazić, ponieważ historia jest tak obszernym tematem, że prawdopodobnie dotyka naszego życia bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot humanistyczny, niesie ze sobą wiele ogromnych korzyści. Oznacza to, że, zależnie od wybranego kierunku, jako przyszły student możesz spodziewać się wielu przedmiotów związanych z historią, ale także doskonalić swoje umiejętności, aby zastosować je w innych obszarach życia akademickiego, społecznego i zawodowego.

Prowadzenie szeroko zakrojonych badań i analiz historycznych, zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych, wymaga zaawansowanych umiejętności. Badając przyczyny, które prowadzą do wielkich wydarzeń, musisz wziąć pod uwagę różnorodne czynniki oraz to, jak wszystkie podjęte decyzje i działania mogły zmienić wynik, jeśli zostałyby wykonane w inny sposób. Zdolność do przeprowadzenia tego skomplikowanego procesu w zwięzły i inteligentny sposób jest bardzo poszukiwaną umiejętnością w świecie zawodowym, niezależnie od charakteru wykonywanej roli.

Dzięki ścisłej obserwacji okresów historycznych, studia oferują znacznie głębszy wgląd w ludzi i zmiany społeczności, a także wpływ wydarzeń, w które byli zaangażowani, na społeczeństwo i na jak długo. Taka perspektywa może sprawić, że historycy na studiach licencjackich będą lepiej przygotowani do zrozumienia i przeanalizowania, dlaczego niektórzy potężni ludzie zachowują się tak samo, jak w przypadku bieżących wydarzeń, które są ważne dla historii naszego narodu.

Ponadto, studiując na kierunku historia, nauczysz się przekazywać swoje ustalenia ustnie i pisemnie przy użyciu różnych metod. Na przykład może być konieczne napisanie pracy magisterskiej lub zaprezentowanie swojej pracy publiczności w klasie, często przy użyciu różnych stylów akademickich. Dlatego konieczne jest zaznajomienie się z wystąpieniami publicznymi, nie wspominając już o zadawaniu pytań i ożywionej debacie.

Z dbałością o szczegóły studenci studiów magisterskich z historii często są dobrze przygotowani do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych dzięki swojej znajomości historii i ekonomii. Zaletą, jaką mają, jest to, że mogą czerpać ze swojej wiedzy historycznej i zastosować tę analizę i zrozumienie przeszłych wydarzeń do istniejącej sytuacji oraz przewidzieć szerszy wpływ na rynek w oparciu o swoją wiedzę.

Oprócz możliwości pracy w świecie biznesu lub nauczania, absolwenci studiów historycznych mogą również dostosować swoją wiedzę do bardziej wyspecjalizowanych dyscyplin, takich jak polityka i prawo. Historia, jak widać, jest tematem, który po prostu otwiera wiele furtek, ponieważ umożliwia poznanie przeszłości, rozwinięcie poszukiwanych umiejętności i przygotowanie do ekscytującej kariery w historii lub w innych dyscyplinach.

A wiesz gdzie możesz studiować historię w Warszawie, Katowicach lub Lublinie?

hieroglify na ścianie świątyni w luxorze egipt
Uczenie się historii ma wiele zalet. Źródło: Visual Hunt

Zdobywane umiejętności

Studia historyczne mają na celu pomóc studentom rozwinąć szereg ważnych umiejętności, z których jedną jest zdobycie ważnej wiedzy historycznej. Historycy doskonalą rozumienie czasu i uczą się doceniać kulturę poszczególnych społeczeństw (nie tylko naszą własną).

Oprócz tego studenci stają się ekspertami w ocenie informacji z szeregu nowych i starych źródeł oraz ocenie ich znaczenia i użyteczności.

Wreszcie, zapisując się na studia na kierunku historia, jesteś zmuszony do wyrażania niezależnych opinii i spójnego komunikowania tych argumentów.

Więc ... powinniśmy uruchomić wyszukiwarkę kierunków studiów?

Życie studenckie w Łodzi

Łódź to największy ośrodek akademicki w środkowej Polsce. Co roku studiuje tutaj ponad 75 tysięcy studentek i studentów, a mury uczelni opuszcza  około 20 tysięcy absolwentów i absolwentek. Znajdziesz tutaj interesująca ofertę studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych – około 250 kierunków studiów.

eksponat w muzeum średniowieczna zbroja oraz zdjęcie innych modeli zbroi
Mając stopień naukowy z historii, możesz pracować w muzeum lub galerii sztuki. Źródło: Visual Hunt

Na uczelniach funkcjonują nowoczesne laboratoria, a miasto ma dobrą infrastrukturę akademików i stancji z miasteczkiem akademickim Lumumbo na czele. Łódź o dobre miejsce do studiowania także z punktu widzenia absolwenta studiów. W stolicy województwa łódzkiego funkcjonuje około 95 tys. pracodawców.

Podczas studiowania w Łodzi nie będziesz narzekać na nudę po zajęciach. Możesz spędzać czas i wypoczywać na łonie natury.  30 miejskich parków zajmuje w sumie około 500 ha, a leżący w granicach miast Las Łagiewnicki to ok. 1250 hektarów.

Łódź jest miastem coraz bardziej przyjaznym dla rowerzystów korzystających z własnych i miejskich rowerów – w sumie około 200  km tras. Łódzkie atrakcje dla studentów związane są także z kulturą i życiem towarzyskim. Działa tutaj ponad 30 teatrów i scen teatralnych, a w multipleksach i kinach studyjnyc – około 40 sal kinowych.  Co roku dobywa się sporo koncertów, imprez, wystaw i festiwali – zwłaszcza w sezonie letnim. Cały rok działa około 100 pubów i klubów muzycznych,i drugie tyle restauracji, barów i kawiarni.

To w końcu miasta łódzkiej filmówki i aktywności słynnej Łodzi Kaliskiej,  Akademicki region łódzki to jednak nie tylko sama Łódź, ale i uczelnie w innych miejscowościach regionu, w tym w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim. One także oferujące ciekawą ofertę edukacyjną.

Sprawdź jak wygląda życie studenckie we Wrocławiu i w Poznaniu.

Studiowanie historii na uczelni w Łodzi

Studia w Łodzi możesz realizować zarówno w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i w ramach jednolitych studiów magisterskich. W zależności od wybranego kierunku pierwszy stopień może trwać trzy lata w przypadku studiów licencjackich bądź trzy i pół roku (lub cztery lata, jeśli zdecydujesz się studiować architekturę) w przypadku studiów inżynierskich.

Studia drugiego stopnia trwają półtora roku bądź dwa lata i są to studia magisterskie. Studia jednolite magisterskie trwają średnio pięć lat, jednak w przypadku niektórych kierunków medycznych mogą być one sześcioletnie (kierunek lekarski) bądź możesz je realizować w trakcie jedenastu semestrów, jak w przypadku farmacji. Dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, stworzono także propozycję studiów podyplomowych, które umożliwiają doprecyzowanie umiejętności w danym zakresie. Tego typu kształcenie najczęściej trwa dwa semestry.

Studia stacjonarne możesz realizować dziennie od poniedziałku do piątku, natomiast tryb niestacjonarny to forma studiów zaocznych lub wieczorowych. Na studia zaoczne będziesz uczęszczał/a od piątku do niedzieli, natomiast studia wieczorowe odbywają się w tygodniu, podobnie jak w przypadku trybu stacjonarnego. Nowością są studia online, które doskonale wpisują się we współczesny tryb nauki. Realizowane są bowiem przez Internet. Różnorodność trybów kształcenia daje Ci swobodę wyboru i możliwość pogodzenia dalszego kształcenia z życiem osobistym i zawodowym.

studenci pracujący w parach na zajęciach
Bycie studentem w Łodzi... to nie tylko zakuwanie do egzaminów! Źródło: Visual Hunt

Uniwersytet Łódzki

  • Historia

Studia I stopnia:

Studiowanie historii pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze, od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i historii powszechnej (m.in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych).

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia historyczne to również możliwość zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Program trwa 6 semestrów i kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia II stopnia:

Historia na studiach II stopnia to zupełnie nowa propozycja studiów z programem, który został gruntownie zweryfikowany i przeprojektowany czerpiąc z doświadczeń ostatnich lat.

Studia oferują wspólny dla wszystkich studentów blok zajęć (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru. Program pozwala na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii. Studiowanie tej dyscypliny kształci wiele ważnych umiejętności przydatnych we współczesnym świecie. Za przykład mogą służyć:

  • analizowanie tekstów i obrazów, w tym także filmowych;
  • znajomość zasad pisania i edytowania różnego rodzaju tekstów, dyskutowania według reguł obowiązujących w różnych typach debat, prowadzenia negocjacji;
  • organizowania pracy zespołowej; rozumienia tekstów kultury, symboli, dzieł sztuki, życia codziennego poprzednich epok.

Studia umożliwiają również udział w wyjazdach terenowych oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi, przedstawicielami świata mediów, polityki, kultury i sztuki.

Studenci mogą dokonać wyboru typu pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa). Po podjęciu decyzji rozpoczyna się gruntowna praca nad dyplomem – najważniejsza cecha tych studiów magisterskich. Proces przygotowywania pracy dyplomowej przebiega w oparciu o wytworzoną z opiekunem relację „mistrz-uczeń” i zindywidualizowane podejście promotorów.

W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej studenci nabywają uniwersalnych i cenionych zdolności, w tym budowania przekonujących argumentacji, biegłości w syntezowaniu różnorodnych informacji, logicznego wnioskowania oraz dyscypliny pracy i jej przemyślanej organizację.

  • E-Historia

E-Historia to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych.

Kierunek ten dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat każdego z dostępnych kierunków studiów, takie jak warunki przyjęcia na studia, czesne, stypendium, dni otwarte, życie na głównym kampusie uniwersytetu, wyniki egzaminów, sylabusy, szczegóły dotyczące harmonogramu akademickiego lub czegokolwiek o życiu zagranicznego studenta na polskich uniwersytetach, to zapoznaj się z witrynami internetowymi wydziału lub skontaktuj się z zespołem rekrutacyjnym w sprawie pytań.

Alternatywnie, w przypadku opcji dostępnych na innych uniwersytetach, dlaczego nie rozważyć wyszukania w Google według przedmiotów i kierunków, które odpowiadają Twoim kryteriom?

Wiesz, że możesz studiować historię także w Gdańsku lub Krakowie? Alternatywnie skorzystaj z pomocy nauczyciela wpisując historia korepetycje w przeglądarkę Superprof.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.