Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak przemawiał matematyk? To tak, jakby mówili w innym języku. Twierdzenie Pitagorasa, ułamki równoważne, równania różniczkowe, prawdopodobieństwo, algebra, geometria, pierwiastki kwadratowe, trygonometria, ułamki dziesiętne, liczby ujemne. Łał!! Wygląda na to, że mają problemy tekstowe, ale z pewnością nie potrzebują pomocy jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań z matematyki. Jednak każdy uważny uczeń matematyki zrozumie przynajmniej część z tego, co mówią. Do wszystkich nie-entuzjastów matematyki lub tych, którzy znają tylko jej podstawy; może to jednak brzmieć jak bełkot.

Wszystko w Twojej głowie zacznie układać się w jedną logiczną całość, jeśli poświęcisz trochę czasu na przestudiowanie tych reguł i życia, mniej lub bardziej, sławnych matematyków. Matematyka jest pełna bogatej i tętniącej życiem historii, w której znajduje się magiczna liczba Pi, Eulera, urojona i oczywiście złoty podział. Odkryty i rozwijany przez największych matematyków wszechczasów. Opierając się na zasadach dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia. Wielcy mistrzowie stworzyli matematyczne koncepcje, formuły, sekwencje i systemy liczbowe, aby wprowadzić logikę do świata, jaki znamy.

Te odkrycia są filarami świata, jaki znamy dzisiaj. Matematyka położyła fundamenty pod nowoczesność, którą poznaliśmy i pokochaliśmy. Komputery, samochody, internet, bankowość, handel, określanie czasu i wszystkie znane nam liczby, które zawierają nasze własne DNA, działają w oparciu o równania i formuły odkryte przez genialnych matematyków.

Jako uczeń/student matematyki musisz zrozumieć, że przyswajanie pojęć matematycznych to nie tylko przypadkowe informacje. Ale uczysz się języka starożytnego, używanego do nadawania sensu otaczającemu nas światu. Twoja nauka matematyki podczas edukacyjnej drogi powinna być postrzegana jako odkrycie.

Program nauczania matematyki jest pełen możliwości uczenia się od przedszkola po wprowadzeniu do tabliczki mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania. Przez podstawówkę, jeśli nadal będziesz się rozwijać z zadaniami matematycznymi złożonymi z ciągów, ułamków, wyrażeń algebraicznych i innych układów liczbowych. Matematyka w liceum poszerza Twoją wiedzę dzięki zaawansowanym równaniom kwadratowym, funkcjom, nierównościom, trygonometrii, algebrze i nie tylko.

Jeśli poważnie podchodzisz do swojej nauki matematyki, będziesz dążyć do osiągnięcia mistrzostwa. Chociaż może to być stresujące, zwłaszcza gdy koncepcja wydaje się trudna do zrozumienia. Ważne jest, aby pamiętać, ile się już nauczyłeś, pojęcia matematyczne, takie jak liczby całkowite, a nawet zwykłe obliczenia, były kiedyś Ci obce, ale z czasem osiągnąłeś sukces i wzniosłeś się ponad podstawowe standardy programu nauczania.

Nauczmy się matematyki i kilku innych jej wzorców liczbowych, a konkretnie przyjrzyjmy się liczbom pierwszym.

widownia przyglądająca się przemówieniu
Czy kiedykolwiek słyszałeś przemówienie matematyka? Źródło: Visual Hunt
Dostępni najlepsi nauczyciele z: Matematyka
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (7 oceny)
Adrian
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (3 oceny)
Łukasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (10 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (7 oceny)
Adrian
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (3 oceny)
Łukasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (10 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Jak zdefiniować liczbę pierwszą?

Liczba pierwsza to liczba naturalna, która jest podzielna (jednakowo bez tworzenia ułamków dziesiętnych lub zaokrąglania) tylko przez 1 i samą siebie. Zgodnie z tą definicją, 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi, ponieważ 0 jest podzielne przez wszystkie liczby dodatnie, a 1 jest podzielne tylko przez jedną liczbę dodatnią.

Na przykład:

 • 2 jest liczbą pierwszą, ponieważ współczynniki 2 to 1 i 2
 • 4 nie jest liczbą pierwszą, ponieważ może również zostać podzielona przez 2. To oznacza, że dzielników 4 jest zbyt wiele - 1, 2 i 4

Liczby pierwsze są uważane za kluczowy fundament arytmetyki i matematyki. Wynika to z faktu, że wszystkie liczby są albo liczbami pierwszymi, albo można je obliczyć, mnożąc liczby pierwsze.

Na przykład:

 • 84, nie jest liczbą pierwszą, ale można ją utworzyć za pomocą 2x2x3x7.

Czym są liczby pierwsze?

Dzięki twierdzeniu Euklidesa o liczbach pierwszych w ogóle wiemy o liczbach pierwszych. Podobnie jak wiele liczb magicznych trwa w nieskończoność, tak więc nie ma skończonej wyczerpującej listy liczb pierwszych. Możliwe jest jednak recytowanie liczb pierwszych poprzez określenie punktu początkowego i końcowego.

Na przykład:

Istnieje 25 liczb pierwszych od 0 do 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Ta lista jest wystarczająco krótka, abyś mógł ją zapamiętać i odgrywać mistrza matematyki przed swoim nauczycielem lub przyjaciółmi, kiedy następnym razem zapytają Cię o liczby. Jeśli pamiętasz tę listę, da Ci to również łatwą podstawę do utworzenia pozostałych liczb pierwszych.

W matematyce tkwi piękno i logika, które można znaleźć wszędzie: w naturze, nauce, a nawet w niebie...

kompas
Wielcy mistrzowie stworzyli matematyczne koncepcje, wzory, sekwencje i systemy liczbowe. Źródło: Visual Hunt

Jak obliczać liczby pierwsze

 • Aby dowiedzieć się, czy liczba jest liczbą pierwszą, możesz najpierw podzielić ją przez 2. Co jest łatwe w przypadku prawie wszystkich liczb, które napotkasz. Jeśli odpowiedź jest liczbą całkowitą, nie może to być liczba pierwsza.
 • Jeśli liczba nie jest parzysta, wykonaj tę samą procedurę dla liczb pierwszych 3, 5, 7, 11

Na przykład:

Sprawdźmy, czy 13 jest liczbą pierwszą za pomocą tej metody.

 • 13/2 = 6,5 (odpowiedź nie jest liczbą całkowitą, więc kontynuujemy)
 • Postępujmy zgodnie z sekwencją z 3, 5, 7, 11
 • Można śmiało powiedzieć, że 13 jest liczbą pierwszą, której jesteśmy pewni.

Sprawdźmy z numerem, którego nie jesteśmy pewni, 891 wygląda na odpowiednią liczbę

 • 891/2 = 445,5, a następnie 891/3 = 297
 • Cóż, nie jest to liczba pierwsza, ponieważ po podzieleniu przez 3 stała się liczbą całkowitą.
 • Kiedy sprawdzamy wykres liczb pierwszych, ostatnia liczba pierwsza w  zakresie od 800 to 887, więc wszystko gra.

Jest to więc łatwy sposób na rozwianie wszelkich wątpliwości.

Dostępni najlepsi nauczyciele z: Matematyka
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (7 oceny)
Adrian
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (3 oceny)
Łukasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (10 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Robert
5
5 (11 oceny)
Robert
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Stanisław
5
5 (14 oceny)
Stanisław
zł100
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Adrian
5
5 (7 oceny)
Adrian
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Urszula
5
5 (6 oceny)
Urszula
zł60
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Łukasz
5
5 (3 oceny)
Łukasz
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Kristina
5
5 (6 oceny)
Kristina
zł40
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Szymon
5
5 (10 oceny)
Szymon
zł70
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Grzesiek
5
5 (5 oceny)
Grzesiek
zł30
/h
Gift icon
1-sza lekcja za darmo!
Zaczynajmy

Fajne gry matematyczne dla ułatwienia zapamiętywania liczb pierwszych

Można to nazwać matematyką pamięciową, która nie będzie wymagała dużej ilości Twoich umiejętności matematycznych, ale będzie wymagała od Ciebie użycia pamięci. Chociaż możesz to znaleźć na arkuszach dostępnych do druku i trzymać je przy sobie w dyskretnym miejscu. To jednak zawsze lepiej jest nauczyć się pewnych faktów matematycznych, aby w klasie można było uczyć się matematyki i nie wyszukiwać notatek lub symboli zastępczych w podręcznikach. Można to wykorzystać do zapamiętania właściwie wszystkiego.

Uznano, że aby coś zapamiętać, powinno to mieć dla ciebie jakieś znaczenie. Słowa często mają większe znaczenie niż ciąg liczb.

Na przykład, możemy opracować spersonalizowany system pamięciowy, kojarząc liczby ze słowami, jeśli możesz je w jakiś sposób powiązać z liczbą, co pomoże Ci zapamiętać ich znaczenie:

 • 0 dla Zara
 • 1 to zraz
 • 2, para albo duet
 • 3, na przykład świnki
 • 4 dla rymuje się ze słowem rowery
 • 5 to pięść
 • 6 do szeleścić
 • 7 do liczba cudów świata
 • 8 do łosiem ;)
 • 9 piekielnych kręgów

Wypowiadając na głos liczby pierwsze, zobaczysz, że skojarzysz dźwięk lub wywołany obraz z odpowiednią liczbą.

Daj upust swojej wyobraźni, używając tej gry matematycznej, tworząc historie z imion i przedmiotów. Zobaczmy teraz, co da nam pierwszy przykład:

Para świnek bije się na pięści na szczycie cudu świata = 2, 3, 5, 7,

Czy ta wizja nie jest zabawna? Jeśli powtórzysz to, stworzyłbyś świetny system pamięci, który pomoże Ci w umiejętnościach matematycznych, których możesz użyć do dowolnej sekwencji liczb zespolonych w matematyce. Po prostu pracuj i ćwicz, aby starać się zapamiętywać coraz wyższe liczby lub opracuj system dla zakresu 1-9. Istnieje wiele technik zapamiętywania, takich jak ta, których możesz użyć do zapamiętania długich sekwencji liczb.

Sprawdź renomowanych korepetytorów matematyki (np. korepetycje matematyka Szczecin) w swojej okolicy.

statek kosmiczny nasa
Te odkrycia są filarami świata, jaki znamy dzisiaj. Źródło: Visula Hunt

Najważniejszy fakt, decydujący o tym dlaczego nie rozumiesz matematyki

Wszystkie liczby pierwsze kończą się na 1, 3, 7 lub 9 oprócz 2 i 5. Każde z tych zakończeń ma 25% szans na pojawienie się, a jeśli znasz poprzednią liczbę w ciągu liczb pierwszych, powinieneś również wiedzieć, że te liczby nie lubią pojawiać się w parach. Więc jeśli masz 11, otrzymasz kolejny numer kończący się 1 ponownie dla kilku cyfr. Łatwe do zrozumienia? Mamy nadzieję, że tak, dlaczego by nie rzucić okiem i spróbować znaleźć swój własny wzór?

Nauka matematyki poprzez zabawę

Zabawa i matematyka nie wydają się pasować do siebie, ale kiedy jesteś szczęśliwy, dłużej zachowujesz wiedzę i uczysz się szybciej. Jeśli pamiętasz, Twój pierwszy nauczyciel matematyki mógł używać gier matematycznych, śpiewu lub filmów, aby pomóc Ci w rozwiązywaniu tabel czasu, podstawowych obliczeń obejmujących dodawanie i odejmowanie. W miarę dorastania podchodzimy znacznie poważniej do matematyki i w jakiś sposób tracimy rozrywkowe podejście do tematu.

Rozwiązywanie zadań matematycznych w przyjemny sposób za pomocą sudoku, puzzli i quizów. To ciekawy sposób na naukę matematyki.

Świetne pomysły na przywrócenie zabawy w nauce matematyki:

 • Nie ucz się sam. Udzielanie korepetycji innym uczniom w szkole za drobną opłatą mogą być świetnym sposobem na naukę z innymi początkującymi matematykami.
 • Matematyka online: oglądaj zabawne filmy, szukaj bezpłatnych blogów online, dołączaj do forów matematycznych na Facebooku,
 • Interaktywna matematyka: graj w gry online za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Sudoku jest fajne!
 • Spotykaj się ze znajomymi: stwórz bezpłatną grupę do nauki matematyki.
 • Pobierz: bezpłatne arkusze ćwiczeń lub tablice z wzorami
 • Zatrudnij prywatnego nauczyciela matematyki: opracuj z nim plan zajęć, aby sprostać Twoim potrzebom i jednocześnie dobrze się bawić.
 • Zapisz: samouczki matematyczne, które poleca Ci nauczyciel i posłuchaj ich później, gdy będziesz bardziej zrelaksowany.

Baw się matematycznie, uczęszczaj na wiele kursów, ignoruj ułamki dziesiętne, dzwoń do swoich korepetytorów (np. korepetycje matematyka Warszawa), eksperymentuj z pierwiastkami kwadratowymi, sprawdzaj symetrię, dziel liczby ujemne, rozprawiaj się z pracami domowymi, rozwiązuj problemy, myśl nieszablonowo i powyżej osi liczb.

Postępuj zgodnie z programem nauczania przedmiotu lub podstawowymi standardami, ale nie przywiązuj się do nich. Dobrze jest być kreatywnym, tak wszyscy najsławniejsi matematycy w historii odkryli współczesną matematykę. Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, a resztę wymyśl.

Możesz przeczytać więcej o magicznych i rzadkich liczbach doskonałych!

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem korepetycji z matematyki (np. korepetycje matematyka Lublin). Na stronie Superprof znajdziesz idealnego dla siebie nauczyciela w Twoim mieście.

>

Platforma, która łączy prywatnych nauczycieli i uczniów

1-sza lekcje za darmo

Lubisz ten artykuł? Oceń nas!

5,00 (1 ocen(y))
Loading...

Joanna

Jestem zabawną i bezpośrednią osobą. Uwielbiam relaksować się czytając książki lub spędzając czas z przyjaciółmi. Tłumacz języka angielskiego, z ambicjami do nauki kolejnych czterech języków obcych.