,
Rechercher autour de moi
Strona główna
Zostań nauczycielem

Znajdź
idealnego nauczyciela!

Czego nauczysz się dzisiaj?

Języki

Język angielski

Angielski Angielski amerykański Angielski biznesowy Angielski brytyjski CPE - Starszy doradca ds. edukacji Czytanie ze zrozumieniem - angielski EFL - Angielski jako język obcy Literatura angielska Mowa - angielski Pisanie - angielski Redukcja akcentu angielskiego Rozumienie ze słuchu - angielski Słownictwo - angielski Tłumaczenie - angielski

Język arabski

Arabski Mowa - arabski Pisanie - arabski Słownictwo - arabski

Język chiński

Chiński Czytanie ze zrozumieniem - chiński Mandaryński Pisanie - chiński Rozumienie ze słuchu - chiński Słownictwo - chiński Tłumaczenie - chiński

Język francuski

Czytanie ze zrozumieniem - francuski Francuski Mowa - francuski Pisanie - francuski Redukcja akcentu francuskiego Rozumienie ze słuchu - francuski Słownictwo - francuski Tłumaczenie - francuski

Język hiszpański

Czytanie ze zrozumieniem - hiszpański Hiszpański Mowa - hiszpański Pisanie - hiszpański Redukcja hiszpańskiego akcentu Rozumienie ze słuchu - hiszpański Słownictwo - hiszpański Tłumaczenie - hiszpański

Język niemiecki

Czytanie ze zrozumieniem - niemiecki Mowa - niemiecki Niemiecki Pisanie - niemiecki Redukcja niemieckiego akcentu Rozumienie ze słuchu - niemiecki Słownictwo - niemiecki Tłumaczenie - niemiecki

Język włoski

Czytanie ze zrozumieniem - włoski Mowa - włoski Pisanie - włoski Rozumienie ze słuchu - włoski Słownictwo - włoski Tłumaczenie - włoski Włoski

Inne

Holenderski Inne języki Japoński Koreański Norweski Polski jako język obcy Rosyjski Szwedzki Ukraiński

Korepetycje

Edukacja

Algebra Algorytmy Analiza matematyczna Arytmetyka Astrofizyka Biochemia Chemia Chemia farmaceutyczna Chemia organiczna Chemia przemysłowa Chemia żywności Elektrochemia Fizyka Fizyka - chemia Fizyka jądrowa Fizyka kwantowa Inżynieria chemiczna Informatyka Inne nauki Kryminalistyka Logika matematyczna Matematyka Metody ilościowe Nauki przyrodnicze Nauki stosowane Rachunkowość Statystyka Termodynamika Trygonometria

Ekonomia

Administracja Analiza biznesowa Analiza finansowa BHP Digital Marketing Ekonomia Handel Handel międzynarodowy Logistyka Marketing Mikroekonomia Negocjacje Przedsiębiorczość Strategia biznesowa Zarządzanie i organizacja Zarządzanie organizacjami Zarządzanie projektem

Korepetycje

Edukacja wczesnoszkolna Korepetycje Metodologia Tworzenie map myśli Wsparcie szkolne Wycieczka szkolna Zapamiętywanie

Listy

Łacina Czytanie Czytanie i pisanie Czytanie ze zrozumieniem Dykcja Fonetyka Język polski Korepetycje angielski Korepetycje hiszpański Korepetycje niemiecki Korepetycje włoski Lingwistyka Literatura Literatura klasyczna Literatura współczesna Matura międzynarodowa Oratorstwo Ortografia Poezja Pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego Przygotowanie do innych konkursów / egzaminów Redagowanie Retoryka Szybkie czytanie Twórcze pisanie

Nauki biologiczne

Anatomia Biologia Biologia ewolucji Biologia komórkowa Biologia molekularna Biotechnologia Botanika Fizjologia Genetyka Geologia Immunologia Mikrobiologia Patofizjologia Weterynaria Zoologia

Nauki humanistyczne i społeczne

Animacja społeczna, kulturalna i edukacyjna Antropologia Archeologia Bezpieczeństwo publiczne Dziennikarstwo Edukacja obywatelska Edukacja obywatelska, prawna i społeczna Edukacja seksualna Etyka Filozofia Geografia Geografia społeczna Geopolityka Historia Historia filozofii Historia geografii Historia kina Historia muzyki Historia nauki Historia sztuki Inne nauki humanistyczne Komunikacja Komunikacja niewerbalna Komunikacja społeczna Logika Logika filozoficzna Mitologia Nauki społeczne Pedagogia Podstawowa geografia Politologia Polityka Polityka zagraniczna Psychologia Psychologia społeczna Religia chrześcijańska Socjologia Stosunki międzynarodowe Szkolenie kulturalne i artystyczne Szkolenie kulturowe Teologia Umiejętności społeczne Urbanistyka Wiedza społeczna

Nauki inżynieryjne i techniczne

Automatyka Budownictwo Elektronika Elektryczność Inżynieria elektryczna Inżynieria mechaniczna Mechanika Rysunek techniczny Technologia Wytrzymałość materiałów

Nauki medyczne

Logopedia Nauki medyczne Opieka nad osobami starszymi Pielęgniarstwo Zdrowie publiczne

Pedagogika specjalna

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych Wsparcie dla uczniów z autyzmem Wsparcie dla uczniów z dysleksją Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu Wsparcie edukacyjne - dyskalkulia Wsparcie edukacyjne - dysortografia Wsparcie edukacyjne - zespół Aspergera

Prawo

postępowanie cywilne Prawo administracyjne Prawo cywilne Prawo karne Prawo konstytucyjne Prawo ogólne Prawo pracy Prawo publiczne

Inne

Architektura Design