Artykuł ucznia

Zmień mój adres e-mail

W każdej chwili istnieje możesz zmodyfikować adres e-mail zarejestrowany na Twoim profilu:

  • Przejdź do zakładki „Moje konto”, a następnie „Mój profil”

  • Wpisz swój nowy adres e-mail

  • Kliknij „Weryfikuj”

Twój nowy adres e-mail zmieni się na kolor zielony!