Artykuł nauczyciela

Usuń moje konto nauczyciela

Aby usunąć swoje konto, przejdź do sekcji „Usuń konto 😮” w zakładce „Moje konto”.

Usunięcie Twojego konta jest nieodwracalne! Wszystkie powiązane dane (kontakt, subskrypcja, dane bankowe) zostaną trwale usunięte.


Jeśli chcesz anulować swoją Kartę Ucznia, usunięcie konta nie jest konieczne.