Artykuł nauczyciela

Zmień mój adres e-mail

W każdej chwili istnieje możliwość modyfikacji adresu e-mail zarejestrowanego na Twoim profilu:

  • Przejdź do zakładki „Moje konto”, a następnie „Mój profil”

  • Wpisz swój nowy adres e-mail

  • Kliknij „Weryfikuj”

Twój nowy adres e-mail pojawi się na zielono!