Artykuł nauczyciela

Modyfikuj lub anuluj lekcję

Chcesz zmienić termin już zaplanowanej lekcji? Przejdź do strony tej lekcji.

  • Kliknij na zaplanowaną lekcję (3 małe kropki pojawią się w wersji komputerowej)

  • Kliknij edytuj lub anuluj lekcje

  • W celu modyfikacji wybierz nowy termin, w którym chesz przeprowadzić lekcje


Jeśli anulujesz lekcję, Twój uczeń otrzyma powiadomienie i otrzyma zwrot pieniędzy.
W przypadku modyfikacji, jeśli Twój uczeń nie jest dostępny w innym terminie, początkowa data lekcji zostanie zachowana.

Poifnromuj ucznia o zmianach!